Hyundai Elantra

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra V Рестайлинг (с 2014 по 2016)

Hyundai Elantra V Рестайлинг Седан

Hyundai Elantra V (MD) (2010)

Hyundai Elantra V (MD) Седан
Hyundai Elantra V (MD) Купе

Hyundai Elantra V (MD) Рестайлинг (2014)

Hyundai Elantra V (MD) Рестайлинг

Hyundai Elantra IV (HD) (с 2006 по 2011)

Hyundai Elantra IV (HD)

Hyundai Elantra III (XD) (с 2000 по 2006)

Hyundai Elantra III (XD) Хэтчбек 5дв.
Hyundai Elantra III (XD) Седан

Hyundai Elantra III (XD) Рестайлинг (с 2003 по 2010)

Hyundai Elantra III (XD) Рестайлинг Хэтчбек 5дв.
Hyundai Elantra III (XD) Рестайлинг Седан

Hyundai Elantra II (J2, J3) (с 1995 по 2000)

Hyundai Elantra II (J2, J3) Универсал 5дв.
Hyundai Elantra II (J2, J3) Седан

Hyundai Elantra I (J1) (с 1990 по 1995)

Hyundai Elantra I (J1)